top of page

CK St. Mary's Eye Center

Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật đoạn trước

Đoạn trước bao gồm mống mắt, giác mạc, thủy tinh thể và thể mi.

Nhiều bệnh, chẳng hạn như đục thủy tinh thể, viễn thị, tăng nhãn áp, tật khúc xạ, viêm giác mạc, dày sừng, khô mắt và loạn dưỡng giác mạc, là do các vấn đề về đoạn trước gây ra.

Lão thị & đục thủy tinh thể
cataract.png
Cấy ghép giác mạc
transplantation.png
Điều chỉnh tầm nhìn
vision.png
Điều trị ngoại trú
dry.png
keratoconus.png
ACD.png
conjunc.png
bottom of page