top of page

Cấy ghép giác mạc

Giác mạc phần lớn được chia nhỏ thành biểu mô, mô đệm và nội mô. Tùy thuộc vào mức độ xâm lấn của tổn thương đục, nó được phân loại thành tạo hình giác mạc toàn bộ, trong đó toàn bộ giác mạc được cấy ghép và tạo hình lớp sừng, trong đó chỉ một phần giác mạc được cấy ghép.

cornea.png
transplantation 1.png
transplantation 2.png

Phẫu thuật cấy ghép giác mạc phổ biến nhất Một phương pháp phẫu thuật trong đó cả ba lớp giác mạc, biểu mô, lớp đệm và nội mô được cấy ghép cùng một lúc

Một phương pháp tách mô giác mạc của bệnh nhân khỏi màng của Descemet bằng kỹ thuật bong bóng lớn, chỉ cắt bỏ phần phía trước bao gồm biểu mô của giác mạc từ giác mạc của người hiến tặng và cấy ghép cho người nhận.

Được sử dụng để điều trị các bệnh ảnh hưởng đến bề mặt phía trước của giác mạc, chẳng hạn như keratoconus

transplantation 2.png

Một phương pháp loại bỏ lớp tế bào nội mô bị thoái hóa ở bệnh nhân bị bệnh giác mạc do giảm chức năng tế bào nội mô và cấy ghép một phần của mô đệm sau, màng Descemet và các tế bào nội mô thu được từ giác mạc của người hiến tặng bằng phương pháp cắt bỏ vi mô hoặc laser femtosecond.

Được dùng để điều trị các bệnh như loạn dưỡng giác mạc Hookes, dày sừng đa hình sau, bệnh á sừng

Một phương pháp tẩy tế bào màng và tế bào nội mô của Descemet khỏi giác mạc của người hiến tặng để thay thế màng và tế bào nội mô của Descemet trong giác mạc của người hiến tặng.

Được dùng để điều trị các bệnh như loạn dưỡng giác mạc Hookes, dày sừng đa hình sau, bệnh á sừng

bottom of page