top of page

Điều chỉnh tầm nhìn

vision ve.png

Vision Correction in CK St. Mary's Eye Center

CK SMILE.png
CK LASIK.png
CK LASEK.png
ires.png
teo.png
femto1.png

Cấy thấu kính Phakic

Phẫu thuật để đưa một thấu kính được chế tạo đặc biệt vào mắt

  • Những người không thể phẫu thuật LASIK

  • Những người bị bệnh giác mạc hoặc hình dạng bất thường

  • Những người nhạy cảm với khô và ánh sáng chói

  • Những người lo lắng về tác dụng phụ của Phẫu thuật Lasik và Lasek

lens implant.png
bottom of page